3 причини да ни се доверите:

ИТ услуги

  • Внедряване на счетоводен и ERP софтуер
  • Оптимизация на информационните потоци
  • Автоматизация на преноса на данни
  • Изграждане на уникални клиентски справочни потоци
  • Създаване на автоматични ИТ механизми за контрол
  • Архивиране на счетоводна и оперативна фирмена документация
  • Софтуерна и хардуерна поддръжка
  • Консултации по внедряване на иновационни модели