3 причини да ни се доверите:

Рипортинг

  • При необходимост, изготвяне на текущ отчет за приходи и разходи (на български и английски език)
  • При необходимост, изготвяне на текущ баланс на фирмата (на български и английски език)
  • При необходимост, изготвяне на специфични за фирмата, предварително уточнени отчети (на български и английски език)