3 причини да ни се доверите:

Обработка на документация по работни заплати

  • Изготвяне на трудови договори
  • Изготвяне на заповеди по прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне и подаване на уведомления и декларации,  свързани с  трудови договори за НАП и НОИ
  • Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за работни заплати
  • Изготвяне на фишове за работни заплати
  • Изготвяне на платежни документи за данъци и осигуровки по работни заплати
  • Изготвяне на служебни бележки по работни заплати
  • Оформяне на трудови книжки